Wie zijn wij?

BPLV is dé belangenorganisatie, specifiek voor en door medewerkers in technische, administratieve en overige ondersteunende functies binnen LVNL. Wij streven er naar om ten minste 80% van deze collega’s te organiseren, zodat wij een invloedrijke belangenorganisatie binnen LVNL zijn.

 

BPLV streeft voor de groep LVNL-medewerkers in technische, administatieve en overige ondersteunende functies naar:

  • Behoud van ons werk
  • Goede kwaliteit van ons werk
  • Een goed beloningspakket
  • Erkenning en respect voor jouw bijdrage aan LVNL
  • Jouw veiligheid en zekerheid
  • Een goede werksfeer
  • Passende werkdruk
  • Uitdaging in je werk
  • Goede verhouding combinatie werk - privé
  • En … een goede uitstraling van LVNL als organisatie