Save your Sky

Kandidaten OR verkiezingen bekend

Zoals eerder aangekondigd kan je van 7 t/m 14 december a.s. je stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Rooster Adviesgroep en de OR.

Je ontvangt een email met daarin een link naar de verkiezingssite van WebElect waar je kan zien wie de kandidaten zijn voor de OR verkiezingen. Via de de knop in het email-bericht kom je op de website uit om je stem uit te brengen.

(LET OP! stemmen kan pas vanaf? 7 december aanstaande)

Indien er vragen zijn kan contact worden opgenomen met de Verkiezingscommissie via het e-mailadres or@lvnl.nl

Regel je medezeggenschap en ga stemmen voor de OR!!
  • Theo Hoogeboom
  • Anil Jankipersad
  • Erna Ikelaar
  • Martin Polman
  • Mike Hinke
  • Carla Dol
  • Hans Ooms
  • Eugenie Geursen
  • Jannik Daemen
  • Amke Steggink – de Vries

Lees meer

Historisch lage dekkingsgraad bij ABP

Historisch lage dekkingsgraad bij ABP

BPLV: Impact pensioenakkoord laat nog even op zich wachten

Het kabinet en sociale partners hebben in juli 2020 definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Het nieuwe stelsel wordt transparanter. Werkenden en gepensioneerden krijgen duidelijker inzicht in het opgebouwde vermogen. Het geeft daarnaast een realistische verwachting en biedt meer perspectief op een koopkrachtig pensioen. De pensioenaanspraken uit het huidige stelsel worden losgelaten, waarmee de noodzaak voor het gebruik van rekenrente en dekkingsgraden komt te vervallen. Pensioenen en uitkeringen kunnen daardoor eerder meebewegen met de stand van de economie dan nu het geval is. Niet alles wordt overigens anders. Veel zaken uit het huidige stelsel blijven behouden, zoals solidariteit, collectief beleggen en de huidige verplichtstelling. Pensioenfondsen, waaronder het ABP, moeten uiterlijk per 1 januari 2026 over naar het nieuwe stelsel. Voordat het zover is zal er nog heel veel werk verzet moeten worden.

Lees meer

Coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP van het Verantwoordingsorgaan ABP wijst premie- en indexatienota af

Persbericht
Coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP van het Verantwoordingsorgaan ABP wijst premie- en indexatienota af

27 november 2020.

Het Verantwoordingsorgaan van ABP worstelde afgelopen donderdag met de advisering over de premie- en indexatie nota. Doordat de FNV-fractie zich aansloot bij de werkgevers en de LvOP afzag van advisering, stemde het VO bij meerderheid in met een positief advies op het voorgenomen besluit van het bestuur van ABP. Evenals vorig jaar kon het bestuur de coalitiefractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP waarin vakbonden en niet-vakbonden, actieven en gepensioneerden samen werken, niet overtuigen. De fractie besloot eensgezind om een negatief advies te geven.

Lees meer