Wie is BPLV??

BPLV is dé belangenorganisatie, specifiek voor en door medewerkers in technische, administratieve  en overige ondersteunende  functies binnen LVNL.  Wij streven er naar om ten minste  80% van deze collega’s  te organiseren, zodat  wij een invloedrijke belangenorganisatie binnen LVNL zijn. 

Belangenvereniging BPLV streeft na binnen LVNL succesvol te zijn. BPLV is laagdrempelig, en kent de LVNL in alle gelederen van de organisatie. 

Om het succes hoog te houden in combinatie met de lage drempel, is BPLV de belangenvereniging waarbij collega’s elkaar letterlijk en figuurlijk kunnen aanspreken zonder daarbij het doel van BPLV uit het oog te verliezen.

Daartoe moet de BPLV inspelen op de behoeften van die medewerkers. Het bestuur van BPLV bestaat uit medewerkers vanuit verschillende afdelingen binnen LVNL. Hierdoor is het voordeel dat je altijd wel iemand kent uit het bestuur om makkelijk mee in gesprek te gaan.

Onze potentiele doelgroep voor het lidmaatschap van BPLV zijn statutair álle medewerkers van LVNL. Dat betekent dat alle personenen met een aanstelling of arbeidsovereenkomst met LVNL lid kunnen worden van de belangenvereniging. 

De focus van de dagelijkse dienstverlening en belangenbehartiging van de BPLV zal echter gericht zijn op de technische, administratieve en overige ondersteunende medewerkers binnen LVNL.