BPLV is er voor haar leden in de overtuiging:

 • dat het voortdurend in beweging zijnde werkveld van LVNL  gebaat is bij een goed functionerende organisatie die mensen zinvol werk, ontwikkelingsmogelijkheden en een passend inkomen biedt en waarbij het werkgevers- en het werknemersbelang in evenwicht zijn;
 • dat individuele werknemers zich zoveel als mogelijk vanuit hun eigen kracht en positie kunnen ontwikkelen en zodoende hun eigen loopbaan kunnen regiseren; 
 • dat vormen van werknemersinvloed essentieel zijn om evenwicht in de verhouding werkgever – werknemer te realiseren, zowel voor het collectief als voor het individu;
 • dat – in aanvulling op de invloed die de medewerker zelf kan uitoefenen –  BPLV  en de ondernemingsraad de geëigende organisaties zijn om werknemersinvloed uit te oefenen;
 • dat BPLV op eigen kracht, onafhankelijk van de werkgever moeten kunnen opereren;
 • dat BPLV, om onze doelen optimaal te kunnen realiseren, vanuit een hechte betrokkenheid binnen LVNL werkt, met als uitgangspunt de kracht van het argument;
 • dat onze leden participeren in plaats van alleen verzorgd worden. Ook als het goed met je gaat heb je iets aan BPLV!

 

BPLV behartigt belangen met inachtneming van navolgende uitgangspunten.

 • Wij: Zijn er voor en door de leden;
 • Wij: Begrijpen onze leden. ’Beleid van onderaf’.
 • Wij: Stellen de leden  centraal, de leden voelen zich begrepen en gehoord. BPLV heeft aan een half woord voldoende;
 • Wij: Hanteren een scherpe kostprijs, lage contributie;
 • Wij: Streven langdurige relaties met onze leden na;
 • Wij: Zorgen voor innovatieve, eigentijdse oplossingen;
 • Wij: Communiceren/borgen de bereikte resultaten t.b.v. het bereiken van draagvlak;
 • Wij: Zorgen voor verbinding en goede relaties tussen werknemers en LVNL als werkgever;
 • Wij: Werken snel, zijn goed toegankelijk, laagdrempelig en bovenal duidelijk;
 • Wij: Bieden onze kaderleden ontwikkelingsmogelijkheden en de leden een adequaat ondersteuningspakket in een slagvaardige vereniging.