De missie van de BPLV luidt:

BPLV is dé belangenvereniging voor  en door  LVNL-medewerkers. Wij zijn altijd dichtbij en streven er naar dat jij jouw werk met een comfortabel gevoel kunt blijven doen. Ook tijdens veranderingen!

Jullie Belangen, onze Missie!!

De visie geeft aan wat de BPLV wil zijn, onze ambitie:

BPLV is dé belangenorganisatie, specifiek voor en door medewerkers in technische, administratieve  en overige ondersteunende  functies binnen LVNL.  Wij streven er naar om ten minste  80% van deze collega’s  te organiseren, zodat  wij een invloedrijke belangenorganisatie binnen LVNL zijn. 

 BPLV streeft voor de groep LVNL-medewerkers in technische, administatieve  en overige ondersteunende  functies naar:

  • Behoud van ons werk
  • Goede kwaliteit van ons werk
  • Een goed beloningspakket
  • Erkenning en respect voor jouw bijdrage aan LVNL
  • Jouw veiligheid en zekerheid
  • Een goede werksfeer
  • Passende werkdruk
  • Uitdaging in je werk
  • Goede verhouding combinatie werk – privé
  • En … een goede uitstraling van LVNL als organisatie