Om gestructureerd in het speelveld te kunnen acteren als belangenvereniging, maakt de BPLV gebruik van een schematisch overzicht van een organisatie.

Hierbij is het fundament van de BPLV gevormd door een missie en een visie waarin de bestaansreden en het gemeenschappelijk toekomstbeeld wordt beschreven. Op basis daarvan is de strategie en de werkwijze van de BPLV vastgesteld. 

Omdat de BPLV binnen LVNL succesvol wil zijn, spreekt de BPLV de collega’s letterlijk en figuurlijk aan. Doordat de BPLV zich dagelijks op de werkvloer bevindt, hebben wij deze mogelijkheid ook. Hierdoor kunnen wij als belangenvereniging direct inspelen op de behoeften van de medewerkers binnen LVNL. 

Het bestuur bestaat ook uit directe medewerkers van de werkvloer uit allerlei disciplines binnen de organisatie.

De potentiele doelgroepen voor het lidmaatschap van de belangenvereniging zijn statutair álle medewerkers van LVNL. Dat betekent dat alle personenen met een aanstelling of arbeidsovereenkomst met LVNL lid kunnen worden van de belangenvereniging.  De focus van de dagelijkse dienstverlening en belangenbehartiging van de BPLV zal echter gericht zijn op de technische, administratieve en overige ondersteunende medewerkers binnen LVNL.

Missie – Waarom bestaan we?

 • Waartoe en waarom bestaat onze organisatie?
 • Wat is onze identiteit? Wat is onze bestaansreden?
 • Wat is onze primaire functie? Wat is ons ultieme hoofddoel?
 • Voor wie bestaan we? Wat zijn onze voornaamste stakeholders?
 • In welke fundamentele behoefte wordt door ons voorzien?

Visie – Wat willen we zijn?

 • Wat is ons toekomstbeeld? Wat zijn onze lange termijn ambities? Wat willen we bereiken?
 • Wat is ons gemeenschappelijk beeld van een gewenste en haalbaar geachte toekomstige situatie en van het veranderingstraject dat nodig is om daar te komen?
 • Waar staan we voor, wat verbindt ons, wie willen we zijn en wat is essentieel in onze houding en waar geloven we in (kernwaarden)?

Kernwaarden

BPLV is er voor haar leden in de overtuiging:

 • dat het voortdurend in beweging zijnde werkveld van LVNL  gebaat is bij een goed functionerende organisatie die mensen zinvol werk, ontwikkelingsmogelijkheden en een passend inkomen biedt en waarbij het werkgevers- en het werknemersbelang in evenwicht zijn;
 • dat individuele werknemers zich zoveel als mogelijk vanuit hun eigen kracht en positie kunnen ontwikkelen en zodoende hun eigen loopbaan kunnen regiseren; 

Succesfactoren – Wat is cruciaal voor succes

 • Welke factoren maken ons uniek?
 • Wat is voor het succes van onze organisatie doorslaggevend?
 • Welke factoren in de visie zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van onze organisatie?
 • Wat zijn onze kerncompetenties?

Strategie

 • Wat zijn de resultaten die we willen bereiken?
 • Welke meetbare resultaten moeten we op welke plateaus bereiken?

Maatregelen – Hoe gaan we dat bereiken?

 • Hoe willen we de resultaten bereiken?
 • Hoe kunnen we de doelen realiseren? Welke maatregelen gaan we nemen? Welke verbeteracties gaan we uitvoeren?
 • Hoe creëren we draagvlak voor de ontwikkelde strategieën
 • Hoe gaan we hierover naar de mensen communiceren?