Missie en Visie

Iedere organisatie heeft iets eigens. Hieronder verstaan we hetgeen waar het bestuur, de kaderleden en de medewerkers ‘voor gaan’ omdat het hun handelen zin en betekenis geeft. Daarom wordt het ‘missie’ genoemd.

BPLV is dé belangenvereniging voor en door LVNL-medewerkers. Wij zijn altijd dichtbij en streven er naar dat jij jouw werk met een comfortabel gevoel kunt blijven doen. Ook tijdens veranderingen!

 

BPLV is dé belangenorganisatie, specifiek voor en door medewerkers in technische, administratieve en overige ondersteunende functies binnen LVNL. Wij streven er naar om ten minste 80% van deze collega’s te organiseren, zodat wij een invloedrijke belangenorganisatie binnen LVNL zijn.

BPLV streeft voor de groep LVNL-medewerkers in technische, administratieve en overige ondersteunende functies naar:

  • Behoud van ons werk
  • Goede kwaliteit van ons werk
  • Een goed beloningspakket
  • Erkenning en respect voor jouw bijdrage aan LVNL
  • Jouw veiligheid en zekerheid
  • Een goede werksfeer
  • Passende werkdruk
  • Uitdaging in je werk
  • Goede verhouding combinatie werk – privé
  • En … een goede uitstraling van LVNL als organisatie