Succesfactoren

Wat maakt BPLV uniek? Wat is voor het succes van BPLV doorslaggevend? Welke factoren in de visie zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van BPLV? Wat zijn onze kerncompetenties?

Onze kritische succesfactoren zijn:

  • BPLV moet volledig onafhankelijk kunnen functioneren;
  • BPLV moet over voldoende financiële middelen beschikken om die onafhankelijkheid te waarborgen;
  • BPLV moet qua ledenaantal méér dan representatief zijn binnen LVNL. BPLV heeft de ambitie om minimaal 80% van de medewerkers uit de doelgroep te verenigen;
  • BPLV moet kunnen beschikken over voldoende, goed opgeleide vrijwilligers/kaderleden die op efficiënte en effectieve wijze een zinvolle bijdrage leveren aan BPLV;
  • BPLV moet haar leden professionele dienstverlening kunnen bieden van hoog kwaliteitsniveau tegen een betaalbaar tarief;
  • BPLV moet kunnen beschikken over uitstekend functionerende ledenadministratie.