Kritische succesfactoren

BPLV is uniek,  waarbij een aantal factoren in de visie essentieel voor de levensvatbaarheid van BPLV. 

Onze kritische succesfactoren zijn:

  • BPLV functioneert onafhankelijk;
  • BPLV beschikt over voldoende financiële middelen beschikken om de onafhankelijkheid te waarborgen; 
  • BPLV is representatief binnen LVNL. Waarbij de ambitie is om minimaal 80% van de medewerkers uit de doelgroep te verenigen;  
  • BPLV beschikt over goed opgeleide vrijwilligers/kaderleden die op efficiënte en effectieve wijze een zinvolle bijdrage leveren aan BPLV;
  • BPLV levert haar leden professionele dienstverlening  van hoog kwaliteitsniveau tegen een betaalbaar tarief;
  • BPLV beschikt over uitstekend functionerende ledenadministratie.